Home

Stichting AZAR wil kleine projecten waar dan ook ter wereld ondersteunen als dat binnen ons vermogen ligt. We willen missionair werkers op het veld stimuleren bezig te zijn met het inhoudelijke werk. Op zo’n manier dat missionair werkers zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële kant van projecten en hun activiteiten. Daarom is de Stichting AZAR in het leven geroepen. Op deze manier wil de Stichting AZAR bezig zijn in het koninkrijk van God. AZAR is een fondswerving stichting die Missionaire projecten wil ondersteunen. Wij genereren geld door sponsoren, zij vormen de basis van onze stichting maar daarnaast proberen we ook projectmatig te werken. Op verschillende manier kunt ook u daaraan bijdragen, lees daar meer over op onze website. Als u vragen heeft kunt altijd contact opnemen met ons.

AZAR

AZAR betekent ‘helpen’ en dat is precies wat we doen. (Daar staat ook die kar voor op de foto, help jij ons deze kar te trekken?) Helpen, ondersteunen en daardoor stimuleren. We willen missionair werkers op het veld stimuleren bezig te zijn met het inhoudelijke werk. Op zo’n manier dat missionair werkers zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële kant van projecten en hun activiteiten. Daarom is de Stichting AZAR in het leven geroepen. Op deze manier wil de Stichting AZAR bezig zijn in het koninkrijk van God.

AZAR-Missiefonds wil projecten ondersteunen om zo de hulp aan de ander en het evangelie gestalte te blijven geven. We hebben op dit moment twee projecten onder ons beheer.

Allereerst het project waarmee AZAR ook is ontstaan. Fundatia Lidia die aan de grond zat en niet meer verder kon. Doordat we als AZAR hulp mochten bieden bestaat dit project nu nog steeds. Natuurlijk zijn we er nog niet want ook in Roemenië gaan de kosten omhoog, vandaar dat we als stichting continu opzoek zijn naar nieuwe financiële mogelijkheden om ons project in Roemenië te kunnen blijven behouden!

Contact

Stichting AZAR-Missiefonds

Post adres adres:
Goudenstein 66
3772 LE  Barneveld

Voorzitter Peter van Diermen
voorzitter@azar-missiefonds.nl

Secretaris Durk Muurling
info@azar-missiefonds.nl

Penningmeester Koos Hop
penningmeester@azar-missiefonds.nl

Algemeen lid Meindert Huijgen
bestuurslid@azar-missiefonds.nl

Wilt U ons helpen, deze missie te volbrengen? Ondersteun ons dan dmv een donatie, eenmalig of vast. Doe mee aan incidentele acties of geef zonder dat het u wat kost via doelshop tijdens uw online winkelen. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht! Neem gerust contact met ons op.

Donaties kunt  u storten op: Stichting AZAR-Missiefonds Rabobank rek. NL63RABO0118594419 Of vraag bij ons een machtiging aan.

Het RSIN nr is 851567794 (Als daar om gevraagd wordt bij uw aangifte)