AZAR Missiefonds

Iedere dag minimaal 10 minuten met God, is krachtvoer voor het leven

Digitaal Bijbels Dagboek

Missionair project Bijbelsdagboek

Iedere werkdag levert het Bijbelsdagboek een uitzending af naar aanleiding van het bijbel leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Omdat er behoorlijk wat kosten aan zitten is het ons verlangen dat dit door blijft gaan. Eens per jaar wordt er onder luisteraars een collecte gehouden die via AZAR dan de kosten zal gaan dekken.

Het is een laagdrempelig missionair project wat veel mensen bereikt wereldwijd. Het gaat niet uit van een organisatie vandaar dat het financieel ook lastig  te dragen.  AZAR wil graag dat dit kleinschalig project door blijft gaan zodat mensen wereldwijd kunnen blijven luisteren naar het evangelie.

Het Bijbelsdagboek is onderdeel van Christelijk Spreker Muurling, een particulier project vanuit Nederland. Zie voor meer informatie op de website www.passievoorgod.nl

Giften voor deze podcast kunnen gestort worden op
rek. nr.: NL63 RABO 0118 5944 19
onder vermelding van : ‘gift project bijbelsdagboek’

Bij voorbaat hartelijk dank.

Luisterplezier

Bovenstaand pictogram is het logo van het Bijbelsdagboek. Zowel te vinden als app op uw telefoon en te vinden in Soundcloud, ITunes en Spotify en te herkennen aan dit logo