AZAR Missiefonds

PNG LogoApp-Bijbelsdagboek-rood PNG

Iedere dag minimaal 10 minuten met God, is krachtvoer voor het leven

Bijbels Dagboek

Missionair project  Bijbels Dagboek

Iedere werkdag levert het Bijbels Dagboek een uitzending naar aanleiding van het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan dit project zitten behoorlijk wat kosten verbonden door het via de app store ook beschikbaar te stellen. Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten. Als AZAR Missiefonds hebben we het verlangen om met dit project door te blijven gaan daarom wordt er eenmaal per jaar onder de luisteraars een collecte gehouden. Deze collecte loopt via AZAR Missiefonds en dekken al een aantal jaren de kosten die er gemaakt worden.

Het is een laagdrempelig missionair project welk veel mensen bereikt wereldwijd. Dit project gaat niet uit van een gevestigde organisatie vandaar dat het financieel ook lastig te dragen is.  AZAR  Missiefonds wil graag dat dit kleinschalig project door blijft gaan zodat veel mensen wereldwijd kunnen blijven luisteren naar het evangelie.

Het Bijbels Dagboek is onderdeel van Christelijk Spreker Muurling, een particulier project vanuit Nederland. Zie voor meer informatie op de website www.passievoorgod.nl

Giften voor deze podcast kunnen gestort worden op:

Stichting Azar
rek. nr.: NL63 RABO 0118 5944 19
onder vermelding van ‘gift project bijbels dagboek’

Hartelijk dank voor de ondersteuning van dit project!

Luisterplezier

Bovenstaand pictogram is het logo van het Bijbelsdagboek. Zowel te vinden als app op jouw telefoon en ook te vinden in Soundcloud, ITunes en Spotify en te herkennen aan dit logo