AZAR Missiefonds

De weg om op weg te zijn is soms eenzaam en stijl, InToMission loopt een stukje mee...

InToMission

InToMission is een organisatie die we (in)direct ondersteunen. InToMission begeleidt en traint missionair werkers die gaan werken op het zendingsveld. Dit kan in Nederland zijn of veel vaker ver daar buiten ergens op deze wereld in zowel zendingsprojecten als ontwikkelingswerkprojecten. InToMission begeleid missionair werkers op diverse manieren, met lange termijn trajecten en korte coachtrajecten, maar geeft ook diverse (interculturele) trainingen om mensen goed voorbereid op weg te laten gaan. Ook als missionair werkers terugkomen kunnen ze een traject volgen, zowel re-entry trajecten als debriefingstrajecten. 

Omdat de meeste missionair werkers leven van giften komen ze daarin ook regelmatig  problemen tegen, zeker als het gaat om de betaling van de begeleiding die ze zo hard nodig hebben. Hieronder een aantal manieren waarop AZAR Missiefonds ondersteuning kan bieden:
1) De desbetreffende persoon kan nog geen geld werven omdat hij/zij nog niet in het buitenland zit en de achterban pas begint met het betalen als ze weg zijn.
2) De desbetreffende persoon opstartproblemen heeft en financieel nog geen begeleiding kan betalen terwijl dat al wel noodzakelijk is. 
3) Het is goed om een werkbezoek te doen, maar de missionair werker of het thuisfrontteam kan dat niet betalen. 
4) De desbetreffende persoon nog een aantal trainingen nodig heeft als voorbereiding voor uitzending, maar dit kan ook zijn als iemand al ergens in een ander land werkt, maar het niet kan betalen.
5) Professionalisering van InToMission en haar medewerkers. 

AZAR Missiefonds zoekt mogelijkheden om bovenstaande problemen financieel mogelijk te maken en te ondersteunen. InToMission, missionair werkers en hun thuisfrontteams kunnen dan een aanvraag indienen bij AZAR Missiefonds en de stichting bepaalt dan of de ondersteuning wordt gedaan via een gift en/of een lening. om zo dan uiteindelijk toch de juiste begeleiding en training te ontvangen die vaak zo hard nodig is. AZAR Missiefonds gaat uit van het principe dat iedereen recht heeft op goede begeleiding, coaching en training in het traject van uitzending en hoopt met wat extra fondsen dit mogelijk te maken voor missionair werkers die (nog) niet voldoende financiële middelen hebben om dit te bekostigen.

Meer weten over het werk van InToMission, ga dan naar de website www.intomission.nl

Giften voor project InToMission kunnen gestort worden op rek. nr.: NL63 RABO 0118 5944 19
onder vermelding van ‘gift intomission’.

Hartelijk dank voor de ondersteuning van dit project