AZAR Missiefonds

Project Cambodja

We ondersteunen een project in Cambodja. Soms is de roeping zo sterk maar werken krachten tegen. Als AZAR kan helpen dan doen we dat. In deze uitzondering kon er gebruik gemaakt worden van de ANBI status van de stichting waarmee wij dus officieel het kinderproject in Cambodja ondersteunen.

Giften en donors kunnen terecht op de website http://gewoonincambodja.nl/

\Maar rechtsreeks kan ook, gebruik dan rekening nummer: NL60 RABO 0341 8075 75
oov Kinderproject Cambodja