AZAR Missiefonds

Project Kids in Cambodja

AZAR Missiefonds ondersteunt het project Kids in Cambodja. Soms is de roeping van een missionair werker zo sterk maar lijken een aantal praktische details tegen te zitten. Als AZAR Missiefonds kan helpen dan proberen we dat te doen. In dit project hebben we een uitzondering gemaakt om gebruik te maken van de ANBI status van de stichting. Hiermee ondersteunen we het project Kids in Cambodja.

Giften en donors kunnen terecht op de website van het project Kids in Cambodja

Het is ook mogelijk om rechtsreeks dit project te ondersteunen door geld over te maken op rekeningnummer: NL60 RABO 0341 8075 75
onder vermelding van het project ‘Kids in Cambodja’.

Hartelijk dank voor de ondersteuning van dit project.